image

Personalkollen

Integrera ES Kassasystem med tidrapporteringssystemet Personakollen!

Integration med Personalkollen


Personalkollen är ett internetbaserat personal- och lönesystem som automatiserar och sparar tid i din dagliga verksamhet. Personalkollen erbjuder allt från tidsrapportering och schemaläggning till löner och ekonomi.

Med ES Kassasystem kan du synkronisera din försäljningsstatistik direkt in på Personalkollen.se, samt att vi installerar en helintegrerad stämpelklocka sammankopplad med Personalkollen, så att din personal kan stämpla in direkt i kassasystemet.


Genom att du sammankopplar ES Kassasystem med Personalkollen spar du både tid och pengar! Du ser kassasystemets försäljning direkt i Personalkollen och kan därmed t.ex. ta reda på din faktiska personalkostnad i procent i jämförelse med din försäljning.

Kom ihåg att stämpelklockan lagrar all stämpeldata lokalt ifall nätverket skulle gå ner - så din personals instämplingar alltid är trygga!