image

Skapa kreditfaktura

Skapa en kreditfaktura


För att skriva ut en kreditfaktura klickar du först på knappen med en bild på ett sedelkuvert och sedan på ”Kreditfaktura”.


Därefter får du välja vilken kund som ska krediteras på samma vis som ”Skapa en faktura”. Kassan återgår automatiskt till det vanliga försäljningsläget när du är klar med kreditfakturan.