image

Specialfunktioner

Specialfunktioner för artiklarVal av specialfunktion styr vad för typ av artikel det är och vad som händer när du trycker på artikelns knapp i försäljningsmenyn.

 • Antal

  Vid tryck på knappen får du en fråga om antal sålda artiklar. Kan enbart matas in med heltal.

 • Antal sedan pris

  Vid tryck på knappen får du först mata in antal sålda artiklar (enbart heltal) och sedan pris per artikel.

 • Avhämtning

  För artiklar med denna artikeltyp kan du ange ett separat avhämtningspris. I försäljningsmenyn väljer du om artikeln ska ”ätas här” eller ”hämtas” varpå motsvarande pris används.

 • Avhämtning + Bong Info

  För artiklar med denna artikeltyp kan du ange ett separat avhämtningspris. Vid tryck på knappen öppnas automatiskt fönstret för Bong Info (köksmeddelande till bongskrivare).

 • Bong Info

  Vid tryck på knappen öppnas automatiskt fönstret för Bong Info (köksmeddelande till bongskrivare).

 • Brightpoint

  Specialfunktion som används för artiklar för vouchers från Brightpoint, Seamless eller Goyada, för att ladda kontantkort till mobiltelefoner. (Denna funktion måste beställas och aktiveras separat.)

 • Enhet

  Vid tryck på knappen får du fråga om antal sålda enheter. Vald enhet kan du välja under Administration / Försäljningsspecifikt / Övriga inställningar / Övrigt. Kan användas för t.ex. kg-pris eller pris per cl. Antal sålda enheter kan även matas in med decimaltal.

 • Garderob Sektion

  Specialfunktion som enbart används i T-Robe garderobskassa för att skriva ut garderobsbongar.

 • Garderob Sektion pris

  Specialfunktion som enbart används i T-Robe garderobskassa för att skriva ut garderobsbongar med öppet pris.

 • GS1 Tidningsprefix

  Specialfunktion för tidningar som använder streckkod med variabelt pris. Dessa streckkoder börjar alltid med 738 eller 998. Enbart de åtta (8) första siffrorna i streckkoden sparas. Resterande siffror tas bort automatiskt när du sparar artikeln.

 • GS1 Viktvaruprefix

  Specialfunktion för produkter som använder streckkod med information om variabelt pris eller vikt. Dessa streckkoder börjar alltid med 20 - 25. När du sparar artikeln tar systemet automatiskt bort de två (2) första och de fem (5) sista siffrorna i streckkoden, så att bara de återstående sex (6) siffrorna (PLU-koden) sparas.

 • GS1 Spelprefix

  Specialfunktion för lotter som använder streckkod med variabelt pris. Dessa streckkoder börjar alltid med 738 eller 998.Enbart de sju(7) första siffrorna i streckkoden sparas.Resterande siffror tas bort automatiskt när du sparar artikeln.

 • Ingen

  Standard. Fast pris. Tryck på artikelknappen så kommer priset direkt.

 • Integrerad våg

  Specialfunktion som används tillsammans med en våg som är integrerad i kassan. Skriv in kg-priset i fältet för pris. Vikten läses automatiskt av från den integrerade vågen när artikeln säljs för att fastställa priset.

 • Integrerad våg öppet pris

  Specialfunktion som används tillsammans med en våg som är integrerad i kassan. Skriv in 0 (noll) i fältet för pris. Vid tryck på knappen får du ange kg-priset i försäljningsmenyn. Vikten läses sedan automatiskt av från den integrerade vågen för att fastställa priset.

 • Kontant dricks

  Specialfunktionen används inte.

 • Kort dricks

  Specialfunktionen används inte.

 • Medlemskap

  Specialfunktion som används för medlemskap / medlemskort. Läs mer i manualen.

 • Presentkort fast pris

  Specialfunktion som används till Presentkort, Lunchkort, VIP-kort, tillgodokvitton etc. Läs mer i manualen. Ange värdet för presentkortet i fältet för Försäljningspris och 0 i fältet för Moms när du registrerar artikeln.

 • Presentkort öppet pris

  Specialfunktion som används till Presentkort, Lunchkort, VIP-kort, tillgodokvitton etc. Läs mer i manualen. Ange 0 i fälten för Försäljningspris och Moms när du registrerar artikeln. Kassan frågar efter värdet på presentkortet vid försäljning.

 • Pris

  Öppen knapp. Vid tryck på knappen får du ange försäljningspriset i försäljningsmenyn. Ange 0 i fältet för Försäljningspris när du registrerar artikeln.

 • Pris + Bong Info

  Vid tryck på knappen får du först fråga om pris (öppen knapp) och därefter öppnas fönstret för Bong Info (köksmeddelande till bongskrivare).

 • Referensnummer Fast pris

  Vid tryck på knappen får du fråga om referensnummer och priset är förbestämt. Ett referensnummer kan vara både bokstäver och/eller siffror som skrivs ut på kundkvittot / fakturan.

 • Referensnummer Öppet pris

  Vid tryck på knappen får du fråga om referensnummer och därefter kan du välja priset. Ett referensnummer kan vara både bokstäver och/eller siffror som skrivs ut på kundkvittot / fakturan.